Udaljenost izmedju gradova

Udaljenost izmedju Evropskih gradova izražena u kilometrima.
Amsterdam
2794 Atina
1554 3082 Barselona
1736 1043 1982 Beograd
662 2288 1867 1229 Berlin
212 2743 1353 1682 779 Brisel
1418 1447 2049 369 869 1356 Budimpešta
2198 1153 2593 614 1648 2135 783 Bukurešt
2674 1113 2907 947 2177 2638 1306 613 Istambul
790 2765 2115 1691 446 922 1327 2108 2595 Kopenhagen
2300 4266 1237 3192 2844 2098 3220 3810 4118 3010 Lisabon
534 3100 1564 2045 1093 363 1720 2097 2994 1208 2286 London
1810 3650 616 2580 2356 1605 2642 3189 3505 2519 616 1759 Madrid
1085 2102 977 1030 1039 904 1095 1642 1963 1431 2187 1257 1569 Milano
838 2005 1370 947 591 767 687 1465 1900 987 2580 1145 1962 491 Minhen
1385 3611 2708 2252 1013 1503 1890 1675 3196 577 3607 1830 3085 2042 1671 Oslo
508 2860 1097 1788 1058 308 1484 2262 2730 1223 1795 453 1303 849 826 1784 Pariz
882 1942 1725 883 347 917 520 1300 1816 807 2823 1287 2321 938 379 1372 1052 Prag
1700 1283 1353 1281 1515 1485 1312 1893 2216 1908 2567 1836 1946 577 922 2596 1414 1306 Rim
2125 746 2009 379 1607 1059 741 374 556 2065 3575 2022 2952 1405 1321 2628 2164 1260 1657 Sofija
1400 3370 2739 2269 1043 1527 1951 2729 3208 615 3618 1847 3126 2034 1560 538 1825 1409 2512 2686 Stokholm
1157 1662 1816 600 641 1125 239 1018 1541 1100 3026 1495 2008 863 453 2004 1234 293 1114 977 1713 Beč

Servisne informacijeVozila za udoban prevoz više od pet putnika
ili pet putnika i mnogo, mnogo prtljaga, na tržištu su prisutni već decenijama. Dok ovaj porodični koncept u SAD već dugo beleži prodajne uspehe, ovakvi automobili su u Evropi rezervisani za taksi službe ili za turističke operatore koji svoje putnike sa aerodroma voze na manje ili više udaljene destinacije.